RSS

Rogatec

Turizem
Turistične kmetije
Gostišče pod Goro Kitak Iztok
Izletniške kmetije
Sobe in apartmaji
Namestitve Villa Dona
Dirnbekova gorca
Ostala gostinska ponudba
Marka
Okrepčevalnica Ham Ham
Planinski dom - Rudijev dom
Dolce Vita AK
Soffy Caffee
Kava bar Tea
Aktivne počitnice
Kulturna dediščina
Srednjeveški trg Rogatec
Dvorec Strmol
Muzej na prostem
Nadžupnijska cerkev sv. Jerneja
Naravna dediščina
Pragozd na Donački gori
Donačka Gora
Domači izdelki, pridelki in zelišča
Prodaja vina
Prodaja vina Družina Polajžer - Škrabadjekova klet
Ekološke kmetije
Ekološka kmetija Martin Šmalčič
Čebelarstvo in izdelki iz medu
Čebelarstvo Pavlovič
Čebelarstvo Anton Bukšek
Čebelarstvo Ladislav Posl
Čebelarstvo Julijan Rebič
Čebelarstvo Jože Polajžer
Čebelarstvo Miran Kores
Čebelarstvo Drago Crnogaj
Izdelki iz domače in umetne obrti
Okrasni izdelki iz testa, Krušič Anica
Pletenje iz ličja Antolinc Vida
Kamnoseštvo Branimir Hernavs
Izdelovanje vezenih prtov Marta Mikolič
Izdelovanje steklenih izdelkov Vlado Pušaver
Tkalstvo in šiviljstvo Bojana Romih
Pletenje iz šibja Zdenka Pulko
Pletenje iz rogoze Nataša in Matija Fištrek
Pletenje iz šibja Ivan Preskar
Rezbarstvo Marjan Križanec
Rezbarstvo Marko Kostanjšek
Ročno brušenje in graviranje stekla Tanja in Franc Valenčak
Steklarstvo Peter Jankovič
Steklarstvo Jan Vitomir Kočica
Steklarstvo Zina Kobula Kamnšek
Umetnostno kovaštvo Bojan Kunej
Umetnostno kovaštvo Anton Mlakar
Lončarstvo in keramičarstvo Stane in Silva Mastnak
Izdelovanje vezenin Edita Strniša
Izdelovanje rož iz papirja Marica Trumpi
Mizarska delavnica
Rokodelski krožek
Šiviljsko-tkalska delavnica
Domača zelišča
Pridelava sadja, zelenjave in okrasnih rastlin
Pridelava jagod in zelenjave Zdravko Završki
Sadjarstvo Zvonko Poharc
Vrtnarstvo Mikolič
Gojenje gob Jožefa Križanec
Pridelava žganih pijač
Sirarstvo
Peka kruha in peciva
Peka peciva Vida Polajžar
Vzreja živali
Domače meso in mesni izdelki
Marmelade, sokovi, suho sadje
Domače dobrote Edite Strniša
Turistični informacijski centri
TIC Rogatec
Organizacije in društva
Društvo Žena Donačka gora
Čebelarsko društvo Rogatec
Društvo žena občine Rogatec
Društvo kmečkih žena Sv. Rok ob Sotli
Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca
Lovska družina Rogatec
Konjeniški klub Strmol
Planinsko društvo Sloga
Turistično društvo Rogatec
Ribiško društvo Rogatec
Pohodne in kolesarske poti