RSS

Turistično društvo Rogatec
TURISTIČNO DRUŠTVO ROGATEC
STEKLARSKA ULICA 3
3252 ROGATEC
Tel: 035827-030
Kontatna oseba: ga. Mira Tepeš

Turistično društvo združuje krajane občine Rogatec, ki se trudijo za urejenost domačij med Donačko goro in Sotlo. Od ustanovitve društva spodbujamo urejenost, z nagradami potrjujemo najbolj prijazne dele vasi, ulice, bloke, javne objekte, šole, domove, hiše.
Z nekaterimi prireditvami smo se v minulih letih vključevali v turistično ponudbo občine (meddruštvene igre, kresovanje, sejmi, tržnica, pikniki, folklora, meddržavna srečanja, pustovanje,...) in jo predstavljali tudi v drugih krajih.