RSS

Turizem
Naključne vsebine


Sladka Gora

Marijina cerkev iz leta 1754, ki se bohoti nad sladkogorskimi vinogradi, je ena najlepših baročnih romarskih cerkva pri nas.Zgrajena je v značilnem baročnem slogu z igrivimi stolpiči...

Turistična kmetija Medved

Turistična kmetija Medved Jože in Terezija Kovše Skomarje 34 3214 Zreče Telefon: 03/ 576 22 15 E-naslov: kovse.tomo@hotmail.com Kmetija Kovše, po domače Medved,...

Nadžupnijska cerkev sv. Jerneja

NADŽUPNIJSKA CERKEV SV. JERNEJA Nadžupnjiska cerkev sv. Jerneja je bila pozidana v letih 1738-1743. Notranjščino krasijo v celoti obnovljene freske celovškega slikarja...

Srednjeveški trg Rogatec

TRG ROGATEC Rogatec kot trg se prvič omenja leta 1283. Nastal je pod okriljem gradu Gornji Rogatec in graščine Strmol. Njegova prometna vloga ob križišču pomembnih poti in...