RSS

Lovska družina Rogatec
LOVSKA DRUŽINA ROGATEC
TRLIČNO 23
3252 ROGATEC
Tel: 03-5827-562
GSM: 041-916-814
Kontaktna oseba: g. Velimir Novak

Vsi člani lovske družine Rogatec skozi celo leto izvajamo aktivnosti na področju varstva, gojitve, lova divjadi, skrb za čisto okolje in naravo  v kateri živimo. Posebno pozornost posvečamo zimskim mesecem, ko nas zavezuje dodatno krmljenje divjadi še posebej takrat, ko snežna odeja onemogoča naravno prehranjevanje divjadi. Vsako leto se v prvih spomladanskih mesecih izvaja naloge sanacije travne ruše, zaradi razritja divje svinje v zimskih mesecih. Tako kot vsako leto se poskrbi za zalaganje solnic, popravilo obstoječih in izgradnja novih, zasadili smo določeno število plodonosnega drevja za dodatno prehranjevanje divjadi. Tudi vsako leto izvajamo obvezno čiščenje lovskih stez in sicer po celotnem lovišču, očistimo 3 km omenjenih poti. Izvajamo tudi ročno in strojno košnjo v poletnih mesecih. Glede zaščite s kemičnim in tehničnimi sredstvi, smo tudi v tem letu aktivno vključeni v sodelovanje s kmeti in jim omogočili potrebna sredstva in material kot sta arabin in električni pastir.

Zakon o lovu in ravnanju z orožjem predpisuje tudi obvezen preiskus pušk in strelcev. Če se ta naloga opravi v pravem času, tako smo s pričetkom odstrela srnjaka laščanjščaka ter določenim številom starejših srnjakov, kot so namenjeni lovnemu turizmu, tako pričeli s 1.5.2011 kot nalaga Zakon. Preostanek odstrela pa se izvrši po 25.7.2011.

Lovska družina Rogatec trenutno šteje 58 rednih članov, 5 častnih članov in 1 pripravnika.
Od lovskih naprav ima lovska družina že vrsto let visokih vprež za opazovanje in odstrel divjadi. Za krmljenje divjih prašičev vzdržujemo 3 avtomatske krmilnice, 4 krmilne valje in 2 privijalni krmilnici imenovani silos. Za divjad v lovišču obdelujemo 4 krmilne njive, po celotnem lovišču pa imamo izdelanih in založenih preko 100 solnic za srnjad in gamse.
UO LD Rogatec vsako leto pripravi plan skupnih lovov, kateri zajema tudi love s sosednjimi LD, pobrateno LD Mozirje ter novoletni lov, kar je že dolgotrajna tradicija v LD Rogatec in bo ostala tudi v bodoče. Ne samo člani LD Rogatec, temveč lovci nasploh so tisti ljudje, ki s svojim prizadevanjem mnogo postorijo za našo naravo, za dobro sodelovanje s prebivalci lokalne skupnosti, za varstvo in gojitev živali, ki so ponos našega kraja. Tudi v bodoče smo dolžni prispevati svoj delež v ta namen, da ohranimo vsaj tisto, kar smo podedovali od naših prednikov, ki so znali bolje ceniti kar nam narava daje.