RSS

Planinsko društvo Sloga
PLANINSKO DRUŠTVO "SLOGA"
CELJSKA CESTA 58
3252 ROGATEC
Tel: 38107286
GSM: 051-322-287
E-pošta: tic.rogatec@siol.net
Kontaktna oseba: g. Harold Križanec

Planinska pot na "Donačko"
Iz vodnika po haloški poti je razbrati, da je markirana pot na Donačko goro, bila urejena leta 1983. V tem obdobju se je oblikovala Haloška planinska pot, ki je potekla od Borla preko Cirkulan, Podlehnika, Narapelj preko Donačke gore, do Rudijevega doma na Donački gori predstavlja četrto etapo te poti.
Rudijev dom je na višini 590 m. Odprt je od aprila do oktobra ter ob vikendih in praznikih.


Na Donačko goro vodi več markiranih poti z naslednjimi izhodišči:
- iz Žetal po poti Jožeta Žetalskega
- od cerkve Sv. Donata
- od Rudijevega doma
Poti so dobro markirane. Pot Jožeta Žetalskega je težja in zelo strma. V zadnjem delu zavarovane smeri pridemo na vzhodni del slemena Donačke gore.

Na južnih pobočjih Donačke gore so pridobivali kamen za mlinske kamne. Donačka gora žal ni arheološko raziskana. Na gori so svoja svetišča postavljali Kelti in Rimljani. Do leta 1741 je stala na Donački gori cerkev Sv. Donata. Ob divjanju neurja je vanj treščila strela in cerkev razdejala. Po tej nesreči so cerkev sv. Donata potavili na južnem pobočju gore, kjer še danes stoji. Na Donački gori so leta 1934 postavili 10 m velik iz kamna zidan križ. Le tega so neznaci 1952 leta raztrelil. Križ, podoben prejšnjemu so obnovili 1992. Na Donački gori so okoliški kmetje kurili kresove in naznanjali turško nevarnost. Med obema vojnama je vsakoletni Ciril-Metodov kres oznanjal, da na tem mestu živimo Slovenci.