RSS

Kulturna dediščina
Naključne vsebine


Mestna galerija Riemer

V obnovljeni meščanski hiši v osrčju starega mestnega jedra v Slovenskih Konjicah domuje Mestna galerija Riemer. V njej je na ogled stalna zbirka konjiškega podjetnika...

Muzej na prostem

Muzej na prostem v Rogatcu  je doslej največji muzej na prostem v Sloveniji in ima zaradi izjemnih kulturnih, etnoloških, krajinskih in zgodovinskih lastnosti izjemen pomen za...

Dvorec Jelše

Z dvorcem Jelše je tesno povezana zgodovina kraja v srednjem veku, saj priča o bogati srednjeveški kulturnozgodovinski zakladnici. Po starejših virih naj bi bil dvorec...

Staro mestno jedro Slovenskih Konjic

Nekoč se je skozi mesto vila Rimska cesta in še iz teh časov naj bi po eni izmed legend Konjice dobile ime po počivališču konjskih vpreg. Mesto cvetja in vina postaja vzgled...