RSS

Kulturna dediščina
Naključne vsebine


Kalvarija-Sveti Rok

Kalvarija s cerkvijo sv. Roka - eno od sedmih čudes Slovenije Kalvarija v Šmarju pri Jelšah z znamenito romarsko cerkvijo sv. Roka je eden naših vrhunskih baročnih...

Graščina in park s periščem

Oplotniška graščina je dobro ohranjen kulturni spomenik zgodnjega 17. stoletja. Najsta-rejši del, ki izhaja iz leta 1639 je grajska kapela z dobro ohranjeno...

Romarska cerkev Prihova

Postavljena je bila sredi 15. stoletja. K zidavi tega izredno lepega svetišča jih je vzpodbudila ob božiču cvetoča češnja, kar je med ljudmi obveljalo kot poseben božji...

Stari grad na Konjiški gori

Stari grad je eden najstarejših gradov na Slovenskem. Njegovi prvi lastniki so bili sredi 12. stoletja konjiški gospodje, leta 1597 pa so njegovi lastniki po-stali Tattenbachi, ki...