RSS
Galerija (1)

Zavod Etno-EkoPREDSTAVITEV

 

 

Zavod je bil formalno ustanovljen l. 2005 s ciljem prispevati k razvoju slovenskega podeželja ter ga približati širši slovenski in tuji javnosti. Za dosego svojega namena je zavod v preteklih letih organiziral in izvajal različne izobraževalne dejavnosti. Mednje prištevamo tudi restavratorske in ročno-spretnostne delavnice, na katerih so se udeleženci naučili ter preizkusili v zgodovinski izdelavi in oblikovanju raznih tradicionalnih in umetniških izdelkov ter etnološke tabore. Pri teh aktivnostih je zavod uspešno sodeloval s strokovnjaki na področju folklore, s starejšimi, ki še vedno poznajo metode in načine dela, kot so se uporabljali nekoč in študenti etnologije. Prav tako zavod že nekaj let uspešno organizira manjše projekte v okviru Folklornega društva Šentjur, ki prikazujejo delo in družabno življenje iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Ti projekti so bili posneti s TV Slovenija za prvi program (oddaja Ljudje in zemlja).

Izvedeni projekti:

- mednarodna restavratorska delavnica obnavljanja štukatur v kapeli oplotniškega dvorca, Oplotnica 2006, v sodelovanju s Heritage Conservation Network, Občino Oplotnica, ZVKDS OE Maribor, KD Naša Slovenija - Slovenia Nostra,

- etnološki tabor z osnovnošolskimi otroki v občini Šentjur 2006, 7 in 2008

Direktorica zavoda pa je v letih 2004 in 2005 organizirala in izpeljala nekaj odmevnih projektov s Turističnim društvom Mlače in Šolskim centrom Slovenske Konjice, ki so bili sofinancirani iz EU v okviru projekta PHARE:

- Restavratorski tečaj (namenjen predvsem obnavljanju lesenih eksponatov),

- Etnološki tabor (sodelovali lokalni otroci in študentje etnologije),

- Tečaj za organizatorje etnoloških prireditev,

- Ročno-spretnostne delavnice z uporabo naravnih materialov in znanj (ličje, šibje, glina, peka kruha..).