RSS

Čebelarsko društvo Slovenske KonjiceČebelarsko  društvo  Slovenske  Konjice  povezuje  čebelarje  v  kraju  Slovenske  Konjice  .  V  društvu  je  povezano   38  čebelarjev  .  Pridelujejo   cvetlični  med  , gozdni  med,  kostanjev  med  in  druge  medove,  ki  se  pridobijo   z  prevozom  čebel  na  pašo  .  Ti  medovi  so   akacijev  med  ,  gozdni- smrekov  med  ,  hojin  med  ,  lipov  med  ,  med  ogrščice,  ipd.  

Pridelujejo  tudi  propolis  ,  vosek  ,  matični  mleček  in  zbirajo  - smukajo  cvetni  prah  .  Pri  naših  čebelarjih  se  lahko  nabavijo  čebelji  roji    in  čebelje  družine  .  

Čebelarsko  društvo  Slovenske  Konjice   je  povezano  v  Čebelarsko  Zvezo  Slovenske  Konjice  .  ki  je  v  letu  2008  paznovala  30  letnico  svojega  dela    in  obstoja  .  V  tem  obdobju  je  veliko  prispevala  k  povezovanju  in  sodelovanju  čebelarjev  v  zgornjem  delu  Dravinjske  doline  .  Danes   je  v  ČZ  Slovenske  Konjice  povezano  ČD  Slovenske  Konjice  ,ČD  Zreče  ;  ČD  Loče  in  ČD  Oplotnica  .  Skupaj  je  povezano  v  ČZ  Slovenske  Konjice   76  čebelarjev  ,  ki  gospodarijo  z  okrog  1400  čebeljimi  panji  .