RSS
Galerija (7)

Čebelnjak čebelarstva Drago Jazbinšek

Čebelarsko društvo PlaninaKontaktna oseba: Drago Jazbinšek, predsednik
Sedež društva: Golobinjek pri Planini 3, 3225 Planina pri Sevnici
Transakcijski račun: 06000-0923234659; MŠ: 1133195000
Telefon: 03/ 5791-152, GSM: 041/ 794-177
E-pošta: damijan.dolar@siol.net

Čebelarsko društvo – ČD Planina redno deluje od leta 1972, čeprav segajo podatki še daleč nazaj v obdobje takoj po II. svetovni vojni, vendar so bile vmesne prekinitve, ko društvo ni bilo dejavno.

V tem času, do leta 2008, se je menjala vrsta predsednikov in članov organov društva. Za mandatno obdobje 2008 – 2012 pa je prevzel dolžnost predsednika društva Drago Jazbinšek, Golobinjek pri Planini 3, 3225 Planina pri Sevnici, kjer je tudi sedež društva. Društvo združuje v svojih vrstah 30 članov iz KS Planina pri Sevnici ter nekaj tudi iz sosednjih občin Dobje in Kozje, z okoli 300 čebeljimi družinami.

S svojim strokovnim delom in nasveti je društvo pripomoglo, da uspešno čebelarimo in nismo utrpeli večje škode.

Enkrat mesečno se redno srečujemo na »debatnih večerih«, udeležujemo se strokovnih predavanj ČZS, vsakoletnega tradicionalnega državnega posveta in mednarodne prodajne razstave v Celju, strokovnih ekskurzij… S pripravami razstav sodelujemo na »Jurijevanju« ob prazniku občine Šentjur ter na krajevni turistični prireditvi »Angelski nedelji« na Planini pri Sevnici, ki poteka vsako leto prvo nedeljo v mesecu septembru. Zelo uspešno smo se vključili v vseslovensko akcijo ČZS »Med slovenskih čebelarjev za zajtrk v vrtcih in šolah«, s katero bomo še nadaljevali.

Tudi na mednarodnem ocenjevanju kvalitete medu v Semiču smo prejeli že vrsto zlatih, srebrnih in bronastih priznanj, saj delujemo na, še dokaj, zdravem področju, kjer je uporaba FFS še relativno majhna, zato je čebelam še dokaj prizaneseno in pridelujemo zdrave čebelje pridelke: med, cvetni prah, propolis… Nekateri člani pa poleg tega pridelujejo še medico, medeni liker, suho sadje z medom in sveče iz voska.

Skrbimo tudi za čistost Krajnske sivke z nabavo plemenskih matic ter tudi za čistost narave, zato se udeležujemo vsakoletne čistilne akcije v našem kraju.
Dobro sodelujemo tudi z drugimi ČD društvi v občini Šentjur. Posodobili smo poslovanje društva in nabavili prenosni računalnik, projektor in tiskalnik.
Na rednih letnih občnih zborih se spomnimo zaslužnih članov s podelitvijo priznanj Antona Janše. Srečujemo se tudi na okroglih obletnicah, ki jih praznujejo naši člani čebelarji.

Kljub številnim težavam, ki pestijo naše čebelarstvo, pa v našem društvu z optimizmom gledamo na prihodnost in upamo, da jih bomo s skupnimi močmi premagali. 

S čebelarskim pozdravom: NAJ MEDI!