RSS

Društvo kmetic Lipa VitanjeDRUŠTVO KMETIC LIPA VITANJE
Grajski trg 1
3205 Vitanje

Tel.: 03/577093
Mobitel: 041 895 550

E-naslov: dkzlipa@gmail.com

Dobra gospodinja je vir zdravega ter sreča lepega in prijetnega doma.(ljudski pregovor)   


POSLANSTVO

Društvo kmetic Lipa Vitanje trenutno povezuje 40 članic. Ustanovljeno je bilo leta 2003. Namen društva je izobraževanje, druženje, Izmenjava izkušenj, razvijanje ročnih spretnosti naših članic ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine.  Nabiramo zdravilna zelišča in spoznavamo njihovo uporabo. Izdale smo tudi knjigo ZDRAVILNA ZELIŠČA NA VITANJSKEGA.  Imamo tudi dramsko skupino in pevsko skupino LIPA, katera je izdala zgoščenko ljudskih pesmi.


NAŠE DELO

V društvu rade pripravljamo različne razstave, predavanja, delavnice, tečaje in strokovne ekskurzije. Svoje pekovske izdelke dajemo tudi na ocenjevanje dobrot slovenskih kmetij na Ptuju, kjer smo požele že veliko priznanj. Sodelujemo na sejmih in drugih prireditvah za promocijo občine in ostalih prireditvah, ki se dogajajo v občini Vitanje. Svoje znanje prenašamo na mlajše rodove. Izvajamo različne delavnice na šoli, kamor nas povabijo učenci in učitelji.


PRIREDITVE

Ob dnevu kmetic, 15. oktobra, pripravimo kulturno prireditev z različnimi razstavami. Izvajamo pogostitve, tako za občane Vitanja, kot druge, ob različnih prireditvah, ki jih prirejajo občina, društva in druge organizacije.


 Narava je naša mati. V njenem naročju smo večni otroci. (Krašovan)  

Kar sejemo, to žanjemo. (ljudski pregovor)