RSS

Društvo kmečkih žena OplotnicaGajska 10, Oplotnica
Tel: 02 80 19 229
Gsm: 031 728 399 (ga. Marija Schmitt, predsednica)

Oplotnica je idilična vasica po Pohorjem, imenovana po bistrem potoku Oplotniščica. Kraj, ki se omenja v pisnih virih okoli leta 1182, se je tekom stoletij razvijal po naravnih danostih na področju kmetijstva, kasneje pa se je ob Oplotniščici začela pojavljati industrija, kjer so si služili kruh nekdanji dninarji.

Kmalu se je pokazalo, da tod živijo trdni kmetje in pridni delavci, ki iz leta v leto izboljšujejo svoj standard.

Društvo kmečkih žena se je razvilo iz nekdanjega aktiva v samostojno društvo ob ustanovitvi Občine Oplotnica. Ob preoblikovanju v društvo smo štele okoli 30 članic, zdaj nas je že 60. Združujemo kmečke in nekmečke žene, s ciljem, da se družimo, česa naučimo, komu pomagamo in se na koncu tudi poveselimo.

Naš cilj je, da izmenjujemo izkušnje in tako izpopolnjujemo svoje znanje, to pa pridobivamo v raznih tečajih, delavnicah, predavanjih in pa seveda na strokovnih ekskurzijah po naši lepi Sloveniji. Naša skrb je namenjena ohranjanju kulturne dediščine.

Ponosne smo, da lahko s svojim delom in zgledom pomagamo pri boljšem sožitju med ljudmi in večjemu medsebojnemu zaupanju.

Smo eno redkih tovrstnih društev, ki v svojih vrstah združuje tudi moške člane. Z nami so namreč "Štirje revni" kot člani pevske sekcije in skupaj z našimi ljudskimi pevkami in ljudskimi pesmimi pričarajo dobre ali pa hude stare čase. Vsekakor pa so prijetna poživitev v društvu in povsod dobrodošli.

Da je skrb za izobraževanje naša stalnica, povedo številne aktivnosti na področju kuhanja, peke kruha, peke raznih peciv in drugih sladkih dobrot, izvedle smo računalniški tečaj, delavnico obdelave gline, delavnice vezenja čez celo zimo, izdelavo cvetja iz papirja in kvačkanja, razna predavanja - kot so spoznavanje in uporaba zelišče, njih zdravilno vrednost ali pa nevarnost. Rade se udeležimo raznih predavanj v okviru občine.

Stalnica je sodelovanje z vsemi društvi v Občini Oplotnica.

Društvene prostore imamo v nekdanjem dvorcu zadnjega lastnika Windischgratza, imenovanem "graščina". Tukaj imamo urejeno majhno kuhinjo, ki nam služi za različne tečaje, delavnice in druge potrebe društva. S svojimi dobrotami sodelujemo na različnih razstavah, od koder prinašamo lepa priznanja, kakor tudi na različnih prireditvah. Naš cilj je, da v bodoče, skupaj s Turističnim društvom Oplotnica, ki vodi obiskovalce po naši lepi Oplotnici in okolici, pripravimo kaj za lačne želodce za manjše skupine. Tukaj pa bodo prav gotovo priskočili na pomoč tudi vinogradniki z odličnimi vini.

Kaj pa prihodnost?

Pogled v prihodnost nam narekuje pomladiti naše vrste, da bodo šle lažje naprej z novimi potrebami sedanjega in prihodnjega časa.

Ker imamo že kar nekaj tradicionalnih prireditev - kot so košnja, žetev kot nekoč, pa tudi praznovanje "dneva kmetic" se je že prijelo, je naš namen ohraniti te prireditve, saj so tudi del kulturne dediščine, predvsem pa je pomembno sodelovati z občino Oplotnica pri uresničevanju njenih načrtov.


Pridite in postanite naši obiskovalci. Preživite drobec svojega časa med nami in z gotovostjo lahko trdimo, da boste odhajali s prijetnimi občutki, saj je naša želja, da se kmalu spet vidimo.