RSS

Kozje

Turizem
Turistične kmetije
Izletniške kmetije
Piršev izletniški turizem
Sobe in apartmaji
Ostala gostinska ponudba
Aktivne počitnice
Zavod Ekoalt Vindol
Kulturna dediščina
Trg Podsreda
Sramotilni steber-PRANGER
Svete gore
Grad Podsreda
Naravna dediščina
Gruska jama
Lurška jama
Domači izdelki, pridelki in zelišča
Prodaja vina
Vinogradništvo Karel Koželj
Ekološke kmetije
Ekološka kmetija Krivec Jurij
Čebelarstvo in izdelki iz medu
Izdelki iz domače in umetne obrti
Domača zelišča
Pridelava sadja, zelenjave in okrasnih rastlin
Pridelava sadja Frančišek Bokalič
Pridelava žganih pijač
Sirarstvo
Peka kruha in peciva
Vzreja živali
Domače meso in mesni izdelki
Marmelade, sokovi, suho sadje
Turistični informacijski centri
Občina Kozje
Organizacije in društva
Kozjanski park
Pohodne in kolesarske poti