RSS

Vrednost projekta

Višina celotnih stroškov projekta Bioregia - regija naravne pestrosti je ocenjena na 282.888,00 €. Višina predvidenih upravičenih stroškov znaša 235.740,00 €. Sofinancerska sredstva, v višini 85% upravičenih stroškov so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kontaktna oseba s strani nosilca projekta je Katja Zalar, (03) 747 13 33,
katja.zalar@sentjur.si

 


»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«