RSS

Projektne aktivnosti

Projektna skupinaProjektne aktivnosti že intenzivno potekajo in sicer so partnerji v projektu analizirali socialno-ekonomsko stanje, stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine na projektnem območju, kar je služilo kot osnova za pripravo modela razvoja ekoturizma.

 

Na terenu obiskujemo vsako izmed partnerskih občin in posamezne ponudnike turističnih storitev oz. proizvodov z namenom pridobivanja potrebnih podatkov in predstavitve projekta. Po posameznih občinah bodo organizirane delavnice za potencialne ponudnike ekoturističnih proizvodov in storitev, ki želijo postati del pestre ekoturistične ponudbe, kar bo osnova za nadaljnji razvoj in prepoznavnost območja in nenazadnje za kreiranje novih delovnih mest na tem območju.

 

Ena izmed projektnih aktivnosti, promocijsko – osveščevalne narave, je predstavitev na 46. Mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni. V organizaciji Razvojne agencije Kozjansko so se tudi letos predstavile občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče na 46. Mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni, v okviru projekta "Bioregija - regija naravne pestrosti", z namenom predstavitve pestre ekoturistične ponudbe tega podeželskega območja.


Predstavitev na sejmu v Gornji Radgoni 2008Namen sejemske predstavitve je mreženje ponudnikov pridelkov, izdelkov in storitev podeželja, razvoj sonaravnega podjetništva na podeželju in ponudba integralnih ekoturističnih produktov. Osrednji dogodek sejemske predstavitve Bioregije je potekal v sredo, 27.8.2008, na strokovnem posvetu »Priložnosti za inovativnost in konkurenčnost v Bioregiji«.


Direktorica Razvojne agencije Kozjansko mag. Andreja Smolej je uvodoma predstavila projekt, cilje in namen projekta ter njegovo umestitev v območje med Pohorjem in Bohorjem.
Prof. dr. Ana Vovk Korže iz Mednarodnega centra za ekoremediacije (FF, Univerza v Mariboru) je predstavila modele ekoturizma, to so doživljajski ekoturizem naravne in kulturne dediščine, turizem ekološkega kmetijstva, poslovno – izobraževalni ekoturizem. Orisala je temelje in mehanizme razvoja ter tipe ekoturizma.


Dr. Marinka Vovk iz Okoljsko raziskovalnega zavoda je govorila o ekološki kakovosti v ekoturizmu, katere ekostandarde je potrebno vzpostaviti za zagotovitev ekološke kakovosti, območje Bioregije je opredelila z okoljskega vidika, ki je ključen pri tovrstnem, sonaravnem razvoju turizma.

 

Obiskovalci sejma so lahko v času trajanja sejma poskusili številne dobrote ter se seznanili z dejavnostmi predstavljenih ponudnikov in društev iz vseh sedmih občin, ki sodelujejo v projektu. Iz občine Šentjur so se predstavili Kmetija Valpatič – za razvoj miroljubnega kmetijstva in Ekološka kmetija Zdolšek s svojimi ekološkimi pridelki in proizvodi, članice Društva Izviri Dobrina so prikazovale predenje volne, Zeliščna kmetija Kalan z bogatim naborom zelišč in darilnim programom, Gostišče Miran z dovršeno gostinsko pogostitvijo in Društvo kmetic Mavrica z degustacijo domačih dobrot ter z ljudsko pesmijo.


Predstavitev na sejmu v Gornji Radgoni 2008 Na našem prodajno – razstavnem prostoru so se predstavili še Čebelarstvo Žvikart, Društvo kmetic Zarja in Ekološka kmetija Meglič (Drago Iršič) iz občine Slovenske Konjice, Kmetija odprtih vrat Jevšenak, Turistično društvo Trta, Društvo kmečkih žena Oplotnica in Turistično društvo Oplotnica iz občine Oplotnica, Turistična kmetija Arbajter-farma jelenov, Izletniška kmetija Ančka in Kmetijstvo Kejžar iz občine Zreče, Društvo kmetic Lipa in Turistično društvo Vitanje iz občine Vitanje, Osnovna šola Dobje in Ivanka Selič iz občine Dobje ter Čebelarstvo Krulec iz občine Dobrna.

 

Tovrstna sejemska predstavitev je zbudila zanimanje pri strokovni javnosti, domačih in tujih, večinoma nemško govorečih obiskovalcih. Lokalnim ponudnikom je omogočena predstavitev domači in tuji javnosti. Vse sejemske dni smo predstavljali spletni portal podezelje.com, ki je najboljši naslov, ko želite poiskati ponudnike ter naravne in kulturne znamenitosti z območja Bioregije ter širše območje Obsotelja in Kozjanskega, ali poiskati želeni dogodek, prireditev.
V okviru projekta razvijamo in oblikujemo integralen turistični produkt, izviren podeželski wellness produkt »čebričenje«, ki je pritegnil veliko zanimanje obiskovalcev. V času od 23. avgusta do 6. septembra 2008 je potekala nagradna igra na portau www.podezelje.com. S pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje so imeli uporabniki portala možnost osvojiti nagrado, ki jo podarja Turistična kmetija Zdolšek iz Okroga pri Ponikvi.

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«