RSS

Informativno-izobraževalne delavnice

Občina Šentjur skupaj s partnerskimi občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče izvaja projekt "Bioregija - regija naravne pestrosti". Operacija se izvaja v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se na omenjenem območju izvaja med aprilom 2008 in septembrom 2009.

Projekt želi prispevati k ohranjanju naravne in kulturne dediščine območja in jo v povezavi z drugimi vsebinami vključiti v turistično ponudbo območja. Tovrstna ponudba ne bo gradila na množičnosti, ampak na unikatnosti in nosilni kapaciteti posamezne lokacije in okolja. Tako bomo turizem prilagajali zmožnostim naravnega okolja in ne obratno, zato ne želimo razvijati množičnega turizma, temveč ekoturizem.

 

V okviru projekta vas vabimo na delavnice z naslednjimi vsebinami: trženje izdelkov in storitev na podeželju, oblikovanje blagovne znamke, oblikovanje skupnega turističnega produkta območja, registracija dopolnilnih dejavnosti, predstavitev modela ekoturizma kot razvojnega elementa Bioregije.

 

Informativne delavnice za društva, turistične ponudnike, kmetovalce, vinogradnike, čebelarje, turistične vodnike in vse, ki jih zanima razvoj podeželja na območju Bioregije, bodo v naslednjih terminih:

 

Datum

Ura

Za območje občin

Lokacija delavnice

sreda, 12. 11. 2008

14.00 - 18.00

Dobrna

Gasilski dom Dobrna, Dobrna

četrtek, 13. 11. 2008

14.00 - 18.00

Šentjur, Dobje

Center za usposabljanje za razvoj podeželja (RA Kozjansko), Ul. skladateljev Ipavcev 17, Šentjur

torek, 18. 11. 2008

14.00 - 18.00

Slovenske Konjice, Oplotnica

Kmetijsko gozdarska zadruga, Oplotniška 1, Slovenske Konjice

četrtek, 20. 11. 2008

14.00 - 18.00

Zreče, Vitanje

Večnamenska dvorana Term Zreče, Zreče

 

Potrebna je predhodna prijava udeležbe na elektronski naslov jelena.zupanc@ra-kozjansko.si ali po telefonu 03 747 13 04.